Kamna

 

Rovnoměrné dlouhotrvající sálavé teplo na jedno přiložení (spálení jedné dávky paliva) – to je krátká charakteristika tohoto typu vytápění. Jádrem kamen je vždy robustní těžké ohniště (kamnová vložka, šamotové ohniště) napojené na komín přes spalinový tahový systém, ve kterém se ukládá maximum tepelné energie z jedné dávky paliva.

Podle tloušťky stěny jádra a pláště potom kamna odevzdávají sálavým způsobem teplo do interiéru minimálně po dobu osmi hodin (spíše ale 12 – 24 hod.). Pláště kamen se budují nejčastěji jako kachlové, kamenné či omítané. Kamna jsou vhodným topidlem pro domácnosti, kde se topí každý den.

Kamna se šamotovým ohništěm

Vnitřní jádro akumulačních kamen

Tradiční topidlo předávající teplo sálavým způsobem. Spalovací komora je vyzděna ze šamotových tvarovek či cihel a spaliny jsou odváděny do tahového systému, kde ukládají svou tepelnou energii. Ta je potom prostupem přes vodivý plášť odsálána do místnosti. Uživatel obvykle jednou topnou dávkou paliva naakumuluje kamna na zvolenou dobu topení (obvykle 12-24 hod.).

Přibližně hodinu můžete vidět plameny hořícího ohňě, po zbytek akumulační doby oheň nehoří, kamna už jen předávají nahromaděné teplo. Plášť je vystavěn z materiálu, který je schopen předávat teplo, tedy obvykle kachle, omítaný šamot nebo přírodní kámen. Přikládací dvířka mohou být prosklenná, ale často bývají plná s malým průzorem, aby přes ně nedocházelo k úniku tepla.

Mezi přednosti tohoto systému, kromě samotného příjemného předávání tepla sáláním patří i komfortní obsluha při každodenním topení.

Kamna s  kamnovou vložkou

Stále přísnější předpisy na ochranu životního prostředí nutí kamnáře používat do tradičních stavěných sálavých kamen jako topidlo certifikované, průmyslově vyráběné ohniště, které prošlo atestací a splňuje nejnovější normy. Princip je stejný jako u celošamotových ohnišť, jen dávka paliva je zpravidla o něco menší nebo je nutno přiložit dvakrát. Za kamnovou vložku je stejně jako u šamotového ohniště napojen těžký tahový tahový systém.

Díky vnějšímu plášti kamnové vložky z litiny a případné instalaci litinového tahového výměníku jsou kamnové vložky velmi vhodné pro stavbu tzv. hypokaustních kamen se sálavými plochami v dalších místnostech.

K dalším výhodám patří nepochybně větší prosklení než u šamotových ohnišť a v neposlední řadě i rychlejší výstavba celých kamen..

Kamna s podílem ohřevu vody

Tento princip spojuje výhody sálavých akumulačních kamen s výhodou přenosu tepla přes otopnou soustavu do celého domu. Část tepla je předávána vodním výměníkem do otopné soustavy, zbytek odchází ve formě horkých spalin do tahového systému, kde ohřívá akumulační hmotu a ta po vyhasnutí ohně předává teplo do interiéru sálavým způsobem.

Některé kamnové vložky umožňují ovládat poměr tepla do výměníku a do tahového systému, uživatel si tak může vybrat, jestli chce topit více do vody nebo do tahu.

Krby

Kouzlo pohledu do ohně – u krbů je kladen důraz na atmosféru a velikost skla ohniště. Nespornou výhodou krbů je také individuální architektura jejich plášťů, která umožňuje zabudovat krbovou vložku do různých designů vašich obydlí tak, aby krb vytvořil nedílnou součást interiéru. Teplo z krbu lze získat více způsoby – horkým vzduchem, přes teplovodní médium nebo sáláním přes plášť.

Naše firma jednoznačně preferuje sálavý způsob topení s akumulačními prvky, který je nejvhodnější pro dnešní moderní typy domů s dobrými izolačními vlastnostmi, a proto spolupracujeme s výrobci, kteří ve svém sortimentu nabízejí krbová topeniště s akumulačními prvky a také materiály ke stavbě krbů vhodné pro topení sálavými stěnami krbu (šamoty, kachle, těžké akumulační desky). 

Krby sálavé akumulační

Vnitřní jádro akumulačního krbuJádro akumulačního krbu s ležatým tahovým systémemJádro akumulačního krbu s akumulačním systémem na krbové vložce

Akumulační prstence

Sálavé teplo – teplo jako od Slunce. Naše sálavé krby stavíme z materiálů, které jsou schopny vést a vyzařovat teplo do našeho okolí. Díky prosklení na krbové vložce nemusíte na teplo dlouho čekat, přes sklo ho cítíte ihned po zapálení a rozhoření. Následně se ohřeje i celý plášť krbu, který začne příjemně sálat. Osazením sálavého krbu akumulačními prvky (akumulační prstence, závěsné panely, tahový systém) se takový krb blíží vlastnostem klasických kachlových kamen.

Většinou po spálení tří dávek paliva nahřejete akumuační masu uvnitř krbu. Takto zahřátá hmota s velkou tepelnou setrvačností následně odevzdává mírné rovnoměrné sálavé teplo zpět do vašeho interiéru po dlouhou dobu. Stále oblíbenější verzí sálavého krbu se stává hypokaust – uzavřený koloběh tepla uvnitř krbu zajišťující jeho přenos na vzdálenější sálavé plochy, který přináší možnost přivést sálavé teplo přes stěnu do další místnosti či do vyššího patra.

Sálavé krby jsou vzhledem k požadavkům na nízké tepelné ztráty domů budoucností právě pro nízkoenergetické a pasivní domy, pokud budete chtít vidět živý oheň delší dobu.

Krby teplovzdušné

Jednodušší, levnější výstavba a rychlé teplo – to jsou přednosti horkovzdušných krbů. Teplo se ve formě horkého vzduchu v podstatě nezadržitelně šíří otvory ve vrchní části krbu a díky přirozené cirkulaci (konvekci) se dostane přpadným teplovzušným potrubím dobře i do vzdálenějších prostorů vaší domácnosti.

Tento typ krbu je vhodný pro rekreační objekty nebo domy s horší tepelnou izolací, kde je požadavek na vyšší tepelný výkon. Podstatnými nevýhodami tohoto řešení jsou však nerovnoměrné rozložení tepelného pole v místnosti s extrémní teplotou u stropu, přetápění většiny prostor bez možného omezení a vysoká prašnost při přenosu tepla proudícím vzduchem. Pevně zastáváme názor že do současného rodinného domu tento typ krbu již nepatří

Krby s teplovodním výměníkem

V současné době je také velmi žádanou variantou topení krb s teplovodním výměníkem, ze kterého se teplo dostává do teplovodní otopné soustavy, která ho dokáže rozvádět dále do objektu. Uvedená varianta je vhodná zejména pro soustavné vytápění vašeho domu přes napojenou akumulační nádrž s možností ohřevu užitkové vody. Tento způsob topení je primárně postaven na kvalitním topeništi, které je dobře konstruované a izolované. Takové krbové vložky jsou schopny předat maximum tepelné energie do teplovodního výměníku a nepřetěžují tudíž Váš prostor ve kterém krb stojí přílišnou teplovzdušnou zátěží. Uvedené zařízení musí být také odborně zapojeno do systému teplovodního vytápění zkušenou topenářskou firmou. Nutností je například použití směšovacích ventilů, čerpadel, vychlazovacích smyček s kvalitními pojistnými ventily a nejlépe i záložních zdrojů elektrického napájení celé soustavy.

Krby otevřené

U otevřeného krbového topeniště je kladen hlavní důraz na atmosféru a odvěkou touhu člověka se setkávat s ostatními lidmi u hořícího ohně. Hlavní výhodou otevřeného krbu je proto bezesporu zmíněný přímý kontakt s ohněm, kterému nebrání žádná dvířka ani sklo. Tradiční otevřené krby se již dnes kvůli nízké účinnosti nehodí k vytápění interiérů, ale pro navození atmosféry nenajdete lepší způsob než právě otevřený oheň.

 

Své místo mají tato ohniště v interiérech s větší plochou a světlostí. Nejčastější architektonické zpracování otevřených ohnišť bývá v podobě portálových krbů nebo designových krbů zavěšených v prostoru, jaké vyrábí např francouzská firma FOCUS 

Krbová kamna

Samostatná lokální topidla, připojená viditelným způsobem na komín. Na rozdíl od tradičních lokálních kamen (např. velmi známé Petry) přidávají kromě vytápění i estetický prvek v prosklených dvířkách a jejich nespornou výhodou je velmi rychlá montáž. Na trhu existuje velké množství výrobců různé kvality.

V oblasti kamen našim zákazníkům jednoznačně doporučujeme kvalitní a precizně zpracované produkty vždy s maximální možnou mírou akumulace.

 

Sporáky

Vnitřní jádro sporáku

Klasická varianta topeniště na malé dávky palivového  dřeva k tepelné úpravě potravin. Můžeme nabídnout celou řadu průmyslově vyráběných sporáků např. od italské firmy NORDICA a nebo individuálně stavěné sporáky a pece ze šamotu a kachlů.

Sporák je historicky velmi rozšířené topidlo s dlouhou tradicí. Základním principem sporáku v klasickém provedení je vaření, pečení a sušení. Vedlejším produktem je tepelná energie, pomocí níž lze vytopit kuchyň a někdy i další místnost.

Každý klasický sporák je opatřen topeništěm, plotnou a troubou. Na rozdíl od ostatních spotřebičů je dimenzován pro vaření, čemuž je přizpůsobeno i topeniště na malé dávky paliva. Obestavbu tvoří akumulační materiály (šamot, přírodní kámen, kachle), které akumulují uvolněnou energii a formou zdravého sálavého tepla předávají do okolí. V tradičním pojetí je určen pro chaty, chalupy a jiná starší stavení, v kombinaci s moderními prvky je pak vhodný i pro současné domy.

I tato topidla lze stavět s teplovodními výměníky, stejně tak i například s vyhřívaným ležením.