Rady a tipy

ZÁKLADNÍ ROZTŘÍDĚNÍ TOPIDEL NA DŘEVO


KAMNA

V povědomí většiny dnešní populace je termín kamna spojen s poměrně lehkým spotřebičem na spalování dřeva, který se dá pořídit za velmi nízkou cenu v železářství, nebo hobbymarketu. Těmto lehčím spotřebičům říkáme krbová kamna a věnujeme se jim v poslední části našeho článku.

V klasické kamnařině však názvem kamna označujeme promyšlenou těžší soustavu, která uživateli zajistí příjemné sálavé topení rozehřátým povrchem na dlouhou dobu. Snažíme se maximálně využít teplo vzniklé při spálení jedné větší dávky paliva najednou (dávka dřeva = např. 10kg ). Základem uvedené soustavy bývá velmi odolné topeniště z kvalitního materiálu (litinová kamnová vložka nebo masivní šamotová sestava). Z topeniště se spaliny o vysoké teplotě směrují do tahového systému – labyrintu. Po průchodu tahovým systémem spaliny odcházejí komínem. Tahový systém je konstruován tak, aby dokázal uložit velké množství tepelné energie a předává potom teplo postupně přes ostatní části kamen na jejich povrch. Povrch (plášť) kamen bývá zhotoven často z kachlů, kamene nebo omítaných těžkých desek. Tyto kvalitní materiály teplo dlouho sálají do prostoru. Sálání u kamen ovlivňuje jejich hmotnost a konstrukce. Nejčastěji sálavé teplo využíváme po dobu 12-24 hodin. Jedná se tedy o kamna, která slouží k topení každý den, bez nutnosti častého přikládání.

Topeniště může mít i prosklená dvířka, přes která je vidět do spalovací komory, ale prakticky je zde vidět oheň pouze omezenou dobu (zpravidla cca 1 hodinu), než dávka paliva vyhoří. Sklem uniká poměrně mnoho tepla přímo do prostoru a proto i velikosti takto prosklených dvířek bývají malé. Používá se také navíc vícenásobné prosklení. Často se taky volí pouze dveře zcela beze skla – uzavřené.

Topeniště i tahová soustava mohou být navrženy a zhotoveny individuálně podle oborových pravidel. Ekologické normy však určují stále vyšší kvalitu spalování tuhých paliv (tedy i dřeva) a z toho přímo vyplývající malé množství emisí ve spalinách. Z těchto důvodů dnes velmi často do kamen zabudováváme průmyslově vyráběná topeniště, kterým říkáme kamnové vložky. Kamnová vložka je certifikované zařízení, testované ve Strojírenském zkušebním ústavu. Uvedené topeniště s modulární soustavou tahových systémů tvoří dobrý základ pro kvalitní moderní kamna s dokonalým spalováním a využitím vzniklého tepla. Při použití kamnové vložky a modulárního tahového výměníku je také velmi dobře možné kamna použít pro vytápění okolních místností (vedle či o patro výš) s pomocí tzv. hypokaustního systému. Dávky paliva pro spalování bývají menší a přikládá se zpravidla 2x po sobě. Dveře na kamnových vložkách mívají i větší rozměry v některých případech výrobci nabízejí dokonce průhledové varianty spalovacích komor (tunely) popř rohová skla (tvar „L“). Prosklení bývá téměř vždy vícenásobé (dvoj a trojskla) někdy i s větranými mezerami mezi skly.

Příklady těchto kvalitních produktů naleznete na webových stránkách našich dodavatelů zde:
HOXTER
ORTNER
OLSBERG

Vnitřní jádro akumulačních kamen
Kamna se šamotovým ohništěm
Kamna s kamnovou vložkou (foto z webu Hoxter)

Kamna s možností teplovodního topení

Tato kamna umožňují využít tepelnou energii spalin k ohřevu vody pro vytápění teplovodním systémem v celém domě. I zde je však také využívána tahová soustava a sálavé topení pláštěm kamen v místnosti, kde jsou kamna zbudována. Jedná se tedy o kombinaci obou systémů topení, kdy si v některých případech uživatel může ovlivnit, jaké množství energie pokryje teplovodní topení a kolik tepla proudí do tahového systému.

Příklad topenišť naleznete zde:
http://www.hoxter.eu/cs/produkty/teplovodni-kamnove-vlozky/
https://www.banador.cz/files/ke-stazeni/Olsberg/Produktov%C3%BD%20katalog_Olsberg_12_2015.pdf


 

 

Krby

Krb preferují lidé, jejichž prioritou je pohled do ohně a navození klidné atmosféry. Poměrně veliké prosklení oproti kamnům, ale zároveň znamená nutnost udržet energii hoření pod kontrolou. V našem sortimentu naleznete veliké množství tzv. krbových vložek, jejichž konstrukce umožňuje zabudování do krbu v podstatě trojím způsobem.

Krby sálavé s akumulačními prvky

Obestavba krbu je zde uzavřená soustava která po natopení předává sálavé teplo prostoru, ve kterém je krb zbudován. Sálavé krby stavíme především ze šamotových plátů a těžkých speciálních desek, které při topení vyzařují teplo do okolí krbu. Princip předávání tepla je stejný jako při pobytu na slunci. Jedná se o radiaci – krb je vlastně veliký radiátor. Nebojte se, s jadernou reakcí zde nepracujeme. Zjednodušeně lze říct, že na co vlnění vyzářené sálavou plochou dopadne, to příjemně ohřeje.  Prosklení na krbové vložce je větší než u kamen a proto se teplo dostane do prostoru při startu krbu hlavně sklem na krbové vložce. V další fázi hoření se ohřeje případná akumulační masa v kru a nakonec i plášť krbu. Právě ohřátý plášť příjemně sálá několik hodin po vyhasnutí krbu. Právě zmíněné  akumulační prvky (např. akumulační prstence, těžké obkladové bloky kolem vložky a jiné) přibližují takto postavený krb provozně sálavým kamnům.

Naše firma jednoznačně doporučuje sálavý způsob topení s akumulačními prvky, který je nejvhodnější pro dnešní moderní typy domů s dobrými izolačními vlastnostmi, a proto spolupracujeme s výrobci, kteří ve svém sortimentu nabízejí krbová topeniště s akumulačními prvky a také materiály ke stavbě krbů vhodné pro topení sálavými stěnami krbu (šamoty, kachle, těžké akumulační desky).  Při optimálním umístění krbu v dispozici Vašeho domu lze nabídnout také hypokaustní systém topení do přilehlých místností (vedle a v patře nad krbem). Z vytápěných stěn se opět šíří do těchto místností příjemné sálavé teplo.

Krby sálavé akumulační

Vnitřní jádro akumulačního krbuJádro akumulačního krbu s ležatým tahovým systémemJádro akumulačního krbu s akumulačním systémem na krbové vložce

Krby teplovzdušné (s mřížkami a otevřenými ventilačními otvory)

Mnoho zákazníků k nám přichází s požadavkem na stavbu teplovzdušného krbu s tím, že chtějí jen „něco pro pěknou atmosféru“ a teplo vznikající při topení je v podstatě nezajímá. Tyto krby jsou podstatně levnější než sálavé stavby, oheň v nich také „pěkně“ hoří a také je postavíme mnohem dříve (montáž je tudíž také levnější než u sálavých aku variant). Je ale potřeba si uvědomit, že z teplovzdušného krbu opravdu v krátkém čase proudí do prostoru velké množství tepla. Děje se to díky přirozenému proudění ohřátého vzduchu kolem krbové vložky mřížkami a otvory ven z obestavby brbu. Jedná se totiž o otevřený (neuzaviratelný) ventilační systém. Krb tedy v sobě neukládá podstatné množství tepla a maximum energie předá prouděním vzduchu (konvekcí) do okolního prostoru popř. do místností s teplovzdušným rozvodem.

Teplovzdušný krb = rychlé teplo a následně je extrémně přetopeno. Dalším nepříjemným jevem při topení zde bezesporu je proudící prach a přepalování všech nečistot (hlavně prachu a hmyzu) na plášti krbové vložky. Je nutné si uvědomit, že takto znečištěné vnitřní části dutiny krbu jsou prakticky téměř nevyčistitelné i přes osazení několika revizních otvorů…

Uvedený typ krbu je tedy vhodný pouze do objektů s vyšší spotřebou tepla, což jsou většinou starší nezaizolované domy s původními okny nebo rekreační chaty. Podstatnými nevýhodami tohoto řešení jsou však nerovnoměrné rozložení tepelného pole v místnosti s extrémní teplotou u stropu, přetápění většiny prostor bez možného omezení a vysoká prašnost při přenosu tepla proudícím vzduchem. Pevně zastáváme názor, že do současného rodinného nízkoenergetického domu tento typ krbu již nepatří.

Krby s teplovodním výměníkem

V současné době je také velmi žádanou variantou topení krb s teplovodním výměníkem, ze kterého se teplo dostává do teplovodní otopné soustavy, která ho dokáže rozvádět dále do objektu. Uvedená varianta je vhodná zejména pro soustavné vytápění vašeho domu teplovodní krbovou vložkou přes napojenou akumulační nádrž navíc s možností ohřevu užitkové vody. Tento způsob topení je primárně postaven na kvalitním topeništi s teplovodním výměníkem, které je dobře konstruované a izolované. Kvalitní teplovodní krbové vložky jsou schopny předat maximum tepelné energie do teplovodního výměníku a nepřetěžují tudíž Váš prostor ve kterém krb stojí přílišnou teplovzdušnou zátěží. Uvedené zařízení musí být samozřejmě odborně zapojeno do systému teplovodního vytápění zkušenou topenářskou firmou. Nutností je použití směšovacích ventilů, čerpadel, vychlazovacích smyček s kvalitními pojistnými ventily a nejlépe i záložních zdrojů elektrického napájení celé soustavy.

Krby otevřené

U otevřeného krbového topeniště je kladen hlavní důraz na atmosféru a odvěkou touhu člověka se setkávat s ostatními lidmi u hořícího ohně. 

Otevřené krby jsou dominantou především větších luxusnějších interiérů. Nejčastěji se realizují zabudované jako portály nebo ve formě designových centrálních a zavěšených krbů v prostoru, jaké vyrábí např. francouzská firma FOCUS 

Krbová kamna

Solitérní lokální topidla s viditelným ohněm za zasklenými dvířky, připojená viditelnými kouřovody na komín. V oblasti krbových kamen našim zákazníkům jednoznačně doporučujeme kvalitní a precizně zpracované produkty vždy s maximální možnou mírou akumulace.

Sporáky

Vnitřní jádro sporáku

Klasická varianta topeniště na malé dávky palivového dřeva k tepelné úpravě potravin, s plotnou zejména na vaření a troubami na pečení a sušení .V nabídce naší firmy naleznete celou řadu průmyslově vyráběných sporáků např. od italské firmy NORDICA a nebo individuálně stavěné sporáky a pece ze šamotu a kachlů. U průmyslově vyráběných i individuálně stavěných sporáků umíme dodat varianty s možností teplovodního vytápění. 

 

Jak vybrat krbová kamna

V reportáži se naši partneři z HEDE KAMNA s.r.o. zaměřili hlavně na speciální akumulační kamna Colona o výkonu 1,8 kW vhodná do pasivních a nízkoenergetických staveb, dále na konvekční kamna Scan-Line 8 o výkonu 4,5 kW vhodných do standardních staveb a na sporák Rosa XXL, který je vhodný mimo jiné do víkendových domů a chalup.

Celou reportáž si můžete prohlédnout zde.